ข้อกำหนดการใช้งานของ Whiteflix

Whiteflix นำเสนอบริการการเป็นสมาชิกที่สามารถปรับแต่งตามความชอบส่วนตัว ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าถึงภาพยนตร์และรายการทีวี (“เนื้อหาของ Whiteflix”) ได้โดยการสตรีมเนื้อหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปยังทีวี คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ บางประเภทที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ("อุปกรณ์พร้อมใช้งาน Whiteflix")

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้วางแนวทางในการใช้งานบริการของเรา คำว่า "บริการของ Whiteflix" "บริการของเรา" หรือ "บริการ" ที่ใช้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ หมายถึงบริการที่ Whiteflix จัดให้ ซึ่งเป็นบริการที่สามารถปรับแต่งตามความชอบส่วนตัว เพื่อใช้ค้นหาและรับชมเนื้อหาของ Whiteflix รวมถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน เนื้อหาแนะนำและการรีวิว เว็บไซต์และอินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด รวมทั้งเนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

 1. การเป็นสมาชิก 

  1.1. รูปแบบสมาชิกของ Whiteflix มีสองรูปแบบ คือ แบบฟรี และแบบพรีเมี่ยม โดยเนื้อหาบางส่วนที่ให้บริการจะให้ดูได้ทั้งสมาชิกแบบฟรีและพรีเมียม ในขณะที่เนื้อหาบางส่วนที่พิเศษ จะให้ดูได้เฉพาะสมาชิกพรีเมี่ยม ที่ต้องมีการชำระค่าบริการรายเดือน หรือ รายปี

  1.2 การเป็นสมาชิกพรีเมี่ยมของ Whiteflix ของคุณจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสมาชิก  ในการใช้บริการของ Whiteflix คุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน Whiteflix และให้วิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีไว้กับเรา “วิธีการชำระเงิน” หมายถึงวิธีการสำหรับการชำระเงินที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ โดยอาจมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ และอาจรวมถึงการชำระเงินผ่านบัญชีที่คุณมีอยู่กับบุคคลที่สาม 

  1.3. เราอาจเสนอแผนให้บริการการเป็นสมาชิกพรีเมี่ยมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงแผนหรือการเป็นสมาชิกเพื่อส่งเสริมการขายแบบพิเศษที่เสนอโดยบุคคลที่สามร่วมกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา เราไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สามดังกล่าว แผนให้บริการการเป็นสมาชิกพรีเมียมบางประเภทอาจมีเงื่อนไขและข้อจำกัดแตกต่างกัน ซึ่งจะมีการเปิดเผยในเวลาที่คุณสมัครลงทะเบียนหรือในการสื่อสารกับคุณโดยทางอื่น คุณสามารถค้นหารายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกพรีเมียมใน Whiteflix ของคุณได้โดยไปที่เว็บไซต์ของเราและคลิกที่ลิงก์ "บัญชี" ที่อยู่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ Whiteflix ภายใต้ชื่อโปรไฟล์ของคุณ
 2. การทดลองใช้ฟรี 

  2.1. การเป็นสมาชิกพรีเมียมใน Whiteflix ของคุณอาจเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรี จะมีการระบุระยะเวลาทดลองใช้ฟรีสำหรับการเป็นสมาชิกพรีเมียมของคุณระหว่างการสมัครลงทะเบียน และเพื่อให้สมาชิกใหม่และอดีตสมาชิกบางรายได้ลองใช้บริการ 

  2.2. สิทธิ์ในการทดลองใช้แบบพรีเมียมฟรีอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Whiteflix แต่เพียงผู้เดียว และเราสามารถจำกัดสิทธิ์หรือระยะเวลาได้เพื่อป้องกันการละเมิดการทดลองใช้ฟรี เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทดลองใช้แบบพรีเมียมฟรีและพักการใช้งานบัญชีของคุณ ในกรณีที่เราเห็นว่าคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเงื่อนไข เราอาจใช้ข้อมูล เช่น ID ของอุปกรณ์ วิธีการชำระเงิน หรือที่อยู่อีเมลของบัญชีที่ใช้กับการเป็นสมาชิก Whiteflix ที่มีอยู่หรือที่เพิ่งเป็นสมาชิกเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน อาจมีข้อจำกัดสำหรับการใช้สิทธิ์ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ 

  2.3. เราอาจเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกพรีเมียมสำหรับรอบการเรียกเก็บค่าบริการถัดไปจากวิธีการชำระเงินของคุณเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้แบบพรีเมียมฟรี ยกเว้นในกรณีที่คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนช่วงสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรี หากต้องการดูค่าบริการสมาชิกและวันที่สิ้นสุดช่วงการทดลองใช้ฟรี สามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเราและคลิกที่ลิงก์ "รายละเอียดการเรียกเก็บ" ในหน้า "บัญชี"
 3. การเรียกเก็บค่าบริการและการยกเลิก 

  3.1 เมื่อคุณยืนยันการชำระเงินเพื่อต่ออายุสมาชิกแบบพรีเมียม จะมีการเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกในการใช้บริการ Whiteflix และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากวิธีการชำระเงินของคุณในวันที่เรียกเก็บค่าบริการที่ระบุไว้ในหน้า "บัญชี" ของคุณ โดยระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการสมัครสมาชิกที่คุณเลือกเมื่อสมัครลงทะเบียนใช้บริการ ในบางกรณี วันที่สำหรับการชำระค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากวิธีการชำระเงินของคุณไม่สามารถใช้ชำระค่าบริการได้สำเร็จ หรือหากการชำระค่าบริการสมาชิกของคุณเริ่มต้นในวันที่ที่ไม่มีอยู่ในบางเดือน ไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วคลิกที่ลิงก์ "รายละเอียดการเรียกเก็บ" ในหน้า "บัญชี" เพื่อดูวันที่สำหรับการชำระค่าบริการครั้งถัดไป ยอดเงินหรือยอดเครดิตคงเหลือของคุณอาจลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการอนุมัติการชำระเงินในระหว่างการทดลองใช้ฟรี 

  3.2. วิธีการชำระเงิน ในการใช้บริการของ Whiteflix คุณต้องให้วิธีชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีไว้กับเรา เมื่อคุณยืนยันการชำระเงินค่าบริการ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บผ่านวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณในกรณีที่วิธีการชำระเงินหลักของคุณถูกปฏิเสธหรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับการชำระค่าบริการการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม  คุณยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้อันเนื่องมาจากการหมดอายุ จำนวนเงินไม่เพียงพอ หรือสาเหตุอื่น และคุณไม่ได้ยกเลิกบัญชีของคุณ เราสามารถระงับการเข้าถึงบริการพรีเมียมของคุณจนกว่าเราจะสามารถเรียกเก็บค่าบริการผ่านวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องได้ สำหรับวิธีการชำระเงินบางประเภท ผู้ออกใบเรียกเก็บค่าบริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างจากคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับวิธีการชำระเงินของคุณ การเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับรายละเอียด 

  3.3. การอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ คุณสามารถอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณได้โดยไปที่หน้า "บัญชี" นอกจากนี้ เราอาจอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการชำระเงิน หลังการอัปเดตข้อมูลใดๆ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บค่าบริการด้วยวิธีการชำระเงินดังกล่าว 

  3.4. การยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกพรีเมียมใน Whiteflix ของคุณได้ทุกเมื่อ โดยคุณจะยังสามารถเข้าถึงบริการของ Whiteflix ได้จนถึงช่วงสิ้นสุดการเรียกเก็บค่าบริการของคุณ ทั้งนี้ เท่าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการ และเราจะไม่คืนเงินหรือเครดิตสำหรับช่วงการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งานหรือเนื้อหาของ Whiteflix ที่ไม่ได้รับชม หากต้องการยกเลิก ไปที่หน้า "บัญชี" และทำตามคำแนะนำเพื่อยกเลิก หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิกพรีเมียม  สถานะพรีเมียมของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ณ เวลาสิ้นสุดการเรียกเก็บค่าบริการรอบปัจจุบันของคุณ คุณสามารถตรวจสอบวันที่ที่บัญชีพรีเมียมจะปิดลงได้ โดยคลิกที่ "รายละเอียดการเรียกเก็บ" ในหน้า "บัญชี" ในกรณีที่คุณสมัครลงทะเบียนแบบพรีเมียมกับ Whiteflix โดยใช้บัญชีของคุณที่มีอยู่กับบุคคลที่สามเป็นวิธีการชำระเงิน และต้องการที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกพรีเมียมใน Whiteflix ของคุณ คุณอาจต้องดำเนินการผ่านบุคคลที่สามรายดังกล่าว ตัวอย่างเช่น โดยการไปที่บัญชีของคุณที่เชื่อมต่อกับบุคคลที่สามรายดังกล่าวแล้วปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติ หรือยกเลิกการสมัครใช้บริการพรีเมียมจาก Whiteflix ผ่านทางบุคคลที่สามรายดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลการเรียกเก็บเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก Whiteflix ของคุณ โดยไปที่บัญชีของคุณที่มีอยู่กับบุคคลที่สามรายดังกล่าว 

  3.5. การเปลี่ยนแปลงราคาและแผนให้บริการสมาชิกพรีเมียม เราสามารถเปลี่ยนแปลงแผนให้บริการสมาชิกพรีเมียมและราคาการให้บริการได้ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงราคาหรือแผนให้บริการสมาชิกของคุณจะมีผลหลังจากที่ได้แจ้งให้คุณทราบแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน
 4. บริการของ Whiteflix 

  4.1. คุณต้องมีอายุ 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในจังหวัด ภูมิภาคหรือประเทศของคุณ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบริการ Whiteflix ผู้เยาว์สามารถใช้บริการของเราได้เฉพาะในกรณีที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น 

  4.2. บริการของ Whiteflix และเนื้อหาใดๆ ที่รับชมผ่านบริการมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้นและไม่สามารถแบ่งปันกับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนของคุณ ระหว่างที่คุณเป็นสมาชิก Whiteflix เราให้สิทธิ์แบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ในการเข้าถึงบริการของ Whiteflix และรับชมเนื้อหาของ Whiteflix คุณจะไม่ได้รับการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆ ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อการแสดงสาธารณะ 

  4.3. โดยหลักแล้ว คุณสามารถรับชมเนื้อหาของ Whiteflix ส่วนใหญ่ได้ภายในประเทศซึ่งคุณได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณไว้และในตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เรานำเสนอบริการและที่เราให้สิทธิ์ในการใช้งานเนื้อหาดังกล่าวของเราเท่านั้น จำนวนอุปกรณ์ที่คุณรับชมได้พร้อมกันจะขึ้นอยู่กับแผนให้บริการสมาชิกที่คุณเลือกและระบุไว้ที่หน้า "บัญชี" 

  4.4. บริการของ Whiteflix ซึ่งรวมถึงคลังเนื้อหา จะได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เราอาจมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในเว็บไซต์ อินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ คุณสมบัติของรายการส่งเสริมการขาย และความพร้อมในการให้บริการเนื้อหาของ Whiteflix

  4.5. เนื้อหาบางรายการของ Whiteflix สามารถดาวน์โหลดได้ชั่วคราวและเพื่อการรับชมแบบออฟไลน์ในบางอุปกรณ์ที่รองรับ (“เนื้อหาออฟไลน์”) การใช้งานมีข้อจำกัด รวมถึงข้อจำกัดของจำนวนเนื้อหาออฟไลน์ที่ใช้ได้ต่อบัญชี จำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ที่สามารถเก็บเนื้อหาออฟไลน์ได้ ระยะเวลาที่คุณต้องเริ่มต้นรับชมเนื้อหาออฟไลน์ และระยะเวลาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาออฟไลน์ได้

  4.6. คุณตกลงที่จะใช้บริการของ Whiteflix รวมถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมด หรือข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการนี้ คุณตกลงที่จะไม่เก็บ ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ ให้สิทธิ์การใช้งาน สร้างงานลอกเลียนแบบ เสนอขายหรือใช้ (ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้) เนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่หรือที่ได้รับจากหรือผ่านบริการของ Whiteflix นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่เลี่ยง ลบ แก้ไข ปิดการทำงาน ลดคุณภาพ หรือขัดขวางการคุ้มครองเนื้อหาในบริการของ Whiteflix ไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ สแครปเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อเข้าถึงบริการของ Whiteflix ไม่ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดแยกชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านบริการของ Whiteflix ไม่ใส่รหัสหรือผลิตภัณฑ์ใดก็ตามหรือจัดการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบริการ Whiteflix ด้วยวิธีใดก็ตาม หรือใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล หรือดึงข้อมูลใดก็ตาม นอกจากนี้ คุณตกลงยอมรับที่จะไม่อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งหรือถ่ายทอดสื่อวัสดุใดก็ตามที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Whiteflix รวมถึงไวรัสซอฟต์แวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นใดก็ตาม เราสามารถระงับหรือจำกัดการใช้บริการหากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือมีส่วนร่วมในการใช้บริการที่ผิดกฎหมายหรือที่เป็นการฉ้อโกง 

  4.7. คุณภาพในการแสดงเนื้อหาของ Whiteflix นั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละอุปกรณ์ และอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ แบนวิดธ์ที่ใช้งานได้และ/หรือความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ความพร้อมในการแสดงผลในแบบ SD, HD และ Full HD  เป็นไปตามความสามารถของบริการอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ของคุณ บางเนื้อหาไม่สามารถใช้งานได้ในทุกรูปแบบ เช่น SD, HD และ Full HD การตั้งค่าการเล่นเริ่มต้นในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมือถือจะไม่รวมเนื้อหาในรูปแบบ SD, HD และ Full HD ความเร็วขั้นต่ำในการเชื่อมต่อสำหรับคุณภาพความคมชัดมาตรฐานคือ 0.5 เมกะบิตต่อวินาที อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อที่เร็วกว่าเพื่อคุณภาพของวิดีโอที่ดีขึ้น ความเร็วในการดาวน์โหลดขั้นต่ำที่แนะนำต่อการสตรีมคือ 5.0 เมกะบิตต่อวินาทีเพื่อรับชมเนื้อหาในรูปแบบ HD (ที่กำหนดความละเอียดคมชัดไว้ที่ 720p หรือสูงกว่า) ความเร็วในการดาวน์โหลดขั้นต่ำที่แนะนำต่อการสตรีมคือ 25.0 เมกะบิตต่อวินาที เพื่อรับชมเนื้อหาในรูปแบบแบบ Full HD (ที่กำหนดความคมชัดไว้ที่ 1080p หรือสูงกว่า)   คุณมีหน้าที่รับผิดชอบค่าบริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั้งหมด โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน เวลาที่ใช้ในการเริ่มต้นรับชมเนื้อหาของ Whiteflix จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ แบนวิดธ์ที่ใช้ได้ในขณะนั้น เนื้อหาที่คุณเลือกรับชม และการกำหนดค่าของอุปกรณ์พร้อมใช้งาน Whiteflix

  4.8. ซอฟต์แวร์ Whiteflix พัฒนาขึ้นโดย หรือสำหรับ Whiteflix และได้รับการออกแบบเพื่อให้มีการรับชมเนื้อหาของ Whiteflix ผ่านอุปกรณ์พร้อมใช้งาน Whiteflix ซอฟต์แวร์นี้อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และสื่อ และฟังก์ชันและคุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละอุปกรณ์ คุณรับทราบว่าการใช้บริการนี้อาจจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิ์การให้อนุญาตของบุคคลที่สาม คุณตกลงยอมรับว่าคุณสามารถได้รับเวอร์ชันที่อัปเดตของ Whiteflix และของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่สามโดยอัตโนมัติ
 5. รหัสผ่านและการเข้าถึงบัญชี สมาชิกที่สร้างบัญชี Whiteflix และเป็นเจ้าของวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการเรียกเก็บค่าบริการพรีเมียม  ("เจ้าของบัญชี") สามารถเข้าใช้งานและควบคุมบัญชี Whiteflix และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน Whiteflix ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา และเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นผ่านทางบัญชี Whiteflix อนึ่ง เพื่อคงไว้ซึ่งการควบคุมบัญชีและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้บัญชีได้ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลประวัติการรับชมของบัญชี) เจ้าของบัญชีต้องคงไว้ซึ่งการควบคุมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน Whiteflix ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการ และไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรายละเอียดวิธีการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีให้บุคคลอื่นทราบ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตและรักษาความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่คุณมอบให้กับเรา เราสามารถระงับบัญชีหรือพักการใช้งานบัญชีของคุณเพื่อปกป้องคุณ Whiteflix หรือพันธมิตรของเรา จากการโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตนหรือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงอื่นๆ
 6. การรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบ บริการของ Whiteflix นำเสนอให้กับคุณ "ตามสภาพจริง" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการของเราอาจมีการหยุดชะงักหรือมีข้อผิดพลาด คุณสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากเรา ในกรณีค่าเสียหายจากพฤติการณ์พิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม และค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่จำกัดการรับประกันที่ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้หรือสิทธิ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งคุณอาจได้รับตามกฎหมายของประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่
 7. การสละสิทธิ์การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม เท่าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณและ Whiteflix  ตกลงว่าแต่ละฝ่ายอาจเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งในฐานะส่วนตัวหรือแต่ละบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะที่เป็นโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีผ่านตัวแทนในลักษณะใดก็ตาม นอกจากนี้ เท่าที่สามารถกระทำได้ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่ทั้งคุณและ Whiteflix ตกลงเป็นอย่างอื่น ศาลไม่อาจรวมฟ้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเข้ากับฟ้องของคุณ และไม่อาจพิจารณาการดำเนินคดีผ่านตัวแทนหรือดำเนินคดีแบบกลุ่มไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
 8. ข้อกำหนดอื่นๆ 

  8.1. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

  8.2. สื่อวัสดุไม่พึงประสงค์ Whiteflix ไม่ยอมรับสื่อวัสดุหรือความคิดที่ไม่ได้ร้องขอสำหรับเนื้อหาของ Whiteflix และจะไม่รับผิดชอบต่อความคล้ายคลึงกันของเนื้อหาหรือการจัดทำโปรแกรมในสื่อใดก็ตามกับสื่อวัสดุหรือแนวความคิดที่ส่งไปยัง Whiteflix 

  8.3. ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและคุณสมบัติต่างๆ หรือหากต้องการความช่วยเหลือทางด้านบัญชี โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ  Whiteflix ในเว็บไซต์ของเรา ในบางกรณี ฝ่ายบริการลูกค้าอาจให้ความช่วยเหลือกับคุณได้ดีที่สุดโดยใช้เครื่องมือสนับสนุนการเข้าถึงจากระยะไกลซึ่งเราจะสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างเต็มที่ หากคุณไม่ต้องการให้เราเข้าถึงในลักษณะดังกล่าว คุณไม่ควรอนุญาตให้มีการสนับสนุนผ่านเครื่องมือการเข้าถึงจากระยะไกล และเราจะให้ความช่วยเหลือกับคุณด้วยวิธีการอื่นแทน ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างข้อกำหนดการใช้งานและข้อมูลที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์ของเรานำเสนอให้ ให้ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

  8.4. การคงอยู่ หากข้อกำหนดใดในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ข้อกำหนดอื่นที่สมบูรณ์ ชอบด้วยกฎหมาย และสามารถบังคับได้จะยังคงมีผลและบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 

  8.5. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานและการโอนสิทธิ์ Whiteflix อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับคุณ เราอาจโอนสิทธิ์หรือโอนข้อตกลงของเราที่มีกับคุณ รวมถึงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ของเราไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิ์หรือการโอนดังกล่าว 

  8.6. การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (เช่น การอนุมัติการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านหรือวิธีการชำระเงิน ข้อความยืนยัน หนังสือแจ้ง) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ระหว่างการสมัครลงทะเบียน

 

8.4. นโยบายความเป็นส่วนตัว 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติของเรา รวมถึงตัวเลือกของคุณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลบางอย่าง ตลอดจนข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดย Whiteflix

การติดต่อเรา

หากมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือวิธีการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ สอบถามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ  โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ของเราที่ https://www.whiteflix.tv หรือทางอีเมลที่[email protected]

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จำกัด โปรดทราบว่า หากคุณติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อความปลอดภัยทั้งของคุณและของเรา เราอาจต้องตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับและจัดเก็บ:

 • ข้อมูลที่คุณให้กับเรา: เราเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งคุณได้ให้กับเราซึ่งรวมถึง:
  • ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่หรือรหัสไปรษณีย์ วิธีการชำระเงินและหมายเลขโทรศัพท์ ในบางประเทศ เราจะเก็บรวบรวมหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อวัตถุประสงค์ เช่น การเรียกเก็บค่าบริการและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร เราใช้หลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลที่คุณป้อนเมื่อใช้บริการของเรา การสื่อสารกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา หรือการเข้าร่วมทำแบบสำรวจหรือรายการส่งเสริมการตลาด
  • ข้อมูลเมื่อคุณเลือกเพื่อการให้คะแนน รสนิยม การตั้งค่าบัญชี (รวมถึงการกำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ ในส่วน "บัญชี" บนเว็บไซต์ของเรา) หรือการให้ข้อมูลกับเราผ่านบริการของเราหรือที่อื่น
 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ: เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการที่คุณใช้บริการของเรา การสื่อสารกับเราและการโฆษณาของเรา ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา (เช่น ระบบการเล่นเกม สมาร์ททีวี อุปกรณ์มือถือ กล่องรับสัญญาณ และอุปกรณ์สื่อการสตรีมอื่นๆ) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง:
  • กิจกรรมการใช้บริการ Whiteflix ของคุณ เช่น การเลือกเนื้อหา ประวัติการรับชมและการสืบค้นข้อมูล
  • การโต้ตอบของคุณต่ออีเมลและข้อความของเรา และการส่งข้อความผ่านแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์และช่องทางการส่งข้อความออนไลน์
  • รายละเอียดการสื่อสารกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เช่น วันที่ เวลาและเหตุผลในการติดต่อเรา บันทึกการสนทนาผ่านแชท และหากคุณใช้การโทรศัพท์ติดต่อ เราจะเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของคุณและบันทึกการโทรด้วยเช่นกัน
  • หมายเลขประจำอุปกรณ์หรือตัวระบุอื่นๆ ที่ไม่ซ้ำ
  • ตัวระบุอุปกรณ์ที่รีเซ็ตได้ (หรือที่รู้จักในชื่อ ตัวระบุการโฆษณา) เช่น ตัวระบุที่อยู่ในอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์สื่อการสตรีมที่มีตัวระบุดังกล่าว (โปรดดูที่หัวข้อ "คุกกี้และการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต" ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
  • ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ (เช่น ประเภทและการกำหนดค่า) ข้อมูลการเชื่อมต่อ สถิติของการเข้าชมหน้าเว็บ แหล่งอ้างอิง (เช่น URL อ้างอิง) ที่อยู่ IP (ซึ่งอาจแจ้งให้เราทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งโดยทั่วไปของคุณ) เบราว์เซอร์และข้อมูลบันทึกของเซิร์ฟเวอร์เว็บมาตรฐาน
  • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึงข้อมูลโฆษณา (เช่น ข้อมูลความพร้อมและการจัดส่งโฆษณา URL ของเว็บไซต์ ตลอดจนวันที่และเวลา) (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวข้อ "คุกกี้และการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต")
 • ข้อมูลจากพาร์ทเนอร์: เราจะเก็บข้อมูลจากบริษัทอื่นที่คุณมีความสัมพันธ์ (“พาร์ทเนอร์”) พาร์ทเนอร์เหล่านี้อาจรวมถึง (ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณใช้): ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือทีวีของคุณ หรือผู้ให้บริการอุปกรณ์สื่อการสตรีมอื่นๆ ที่ทำให้บริการของเราใช้งานได้ในอุปกรณ์เหล่านั้น ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการคุณและเรียกเก็บการชำระเงินสำหรับบริการ Whiteflix  เพื่อจัดส่งให้กับเรา และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตัวช่วยผ่านเสียงที่เปิดการใช้งานโต้ตอบกับบริการของเราผ่านคำสั่งเสียง ข้อมูลที่พาร์ทเนอร์ให้แก่เราจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการของพาร์ทเนอร์ และอาจรวมถึง:
  • คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อและคำสั่งที่คุณส่งผ่านอุปกรณ์ของพาร์ทเนอร์หรือแพลตฟอร์มตัวช่วยผ่านเสียง
  • ข้อมูลการเปิดใช้บริการ เช่น ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ
  • หมายเลขประจำอุปกรณ์หรือตัวระบุเฉพาะที่รองรับการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ ประสบการณ์การลงทะเบียนบริการ Whiteflix กระบวนการชำระเงินของพาร์ทเนอร์ และการนำเสนอเนื้อหาของ Whiteflix ให้คุณผ่านบางส่วนของอินเตอร์เฟสผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์
 • ข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่นๆ: นอกจากนี้ เรายังได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ด้วย เราให้ความคุ้มครองข้อมูลนี้ตามแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมทั้งข้อจำกัดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดโดยแหล่งที่มาของข้อมูล แหล่งข้อมูลเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา แต่อาจรวมถึง:
  • ผู้ให้บริการที่ช่วยให้เราระบุตำแหน่งตามที่อยู่ IP ของคุณเพื่อปรับแต่งบริการของเราและเพื่อประโยชน์อื่นๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  • ผู้ให้บริการชำระเงินที่ให้ข้อมูลการชำระเงินแก่เรา หรือปรับปรุงข้อมูลนั้นตามความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการที่มีกับคุณ
  • ผู้ให้ข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งเราได้รับข้อมูลเชิงประชากร ข้อมูลความสนใจ และข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์
  • แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ฐานข้อมูลเปิดของภาครัฐ

การใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลเพื่อนำเสนอ วิเคราะห์ บริหารจัดการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น และปรับแต่งบริการของเราและงานด้านการตลาดให้ตรงตามความต้องการ เพื่อดำเนินขั้นตอนในการสมัครลงทะเบียน คำสั่งซื้อและการชำระเงินของคุณ และเพื่อการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้และประเด็นอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลเพื่อ:

 • กำหนดหาที่ตั้งทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไปของคุณ แสดงเนื้อหาที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น ให้คำแนะนำในการรับชมภาพยนตร์และรายการทีวีที่มีการกำหนดและปรับแต่งตามความชอบส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราคิดว่าอาจตรงกับความสนใจของคุณ กำหนดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ และช่วยให้เราสามารถตอบกลับการสอบถามข้อมูลและคำขอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อประสานงานกับพาร์ทเนอร์เพื่อให้สมาชิกใช้บริการ Whiteflix ได้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของบริการ Whiteflix แก่ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกตามความสัมพันธ์เฉพาะที่คุณมีกับพาร์ทเนอร์
 • ป้องกัน ตรวจหา และตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมต้องห้ามที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการฉ้อโกง แล&